Подпомага развитието на селското стопанство, промишлеността, услугите, търговията, и занаятите 

see all projects

ЗАПИСВАНЕ!!! Започва поредната кампания ПРО-МЕДИАТОР 2021

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като...

more

ЗАПИСВАНЕ!!! Започва кампанията ПРО-МЕДИАТОР ЛЯТО-2021

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като...

more

About us

Balkan Association for Regional Initiatives

 

Projects

News

ЗАПИСВАНЕ!!! Започва поредната кампания ПРО-МЕДИАТОР 2021

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават...

more

ЗАПИСВАНЕ!!! Започва кампанията ПРО-МЕДИАТОР ЛЯТО-2021

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават...

more

previous 1 2 3 4 5 next

ЗАПИСВАНЕ!!! Започва поредната кампания ПРО-МЕДИАТОР 2021

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас ,

като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017,

Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като МЕДИАТОР.

Какво получавате:

 • познания и умения за водене на преговори,
 • реални умения за разрешаване на конфликти,
 • работещи методи, доказани в практиката на преподавателите като обучители и медиатори,
 • медиаторска подготовка по най-високите международни стандарти

Как се случва това на практика:

 • Обучението се провежда в гр. БУРГАС ;
 • всеки елемент от обучението следва стриктно законовите изисквания в България - от 60 учебни часа и практика ;
 • в програмата са включени над 50% практически упражнения ;
 • провеждате лично до 5 симулирани медиации, самостоятелно и в ко-медиация, с индивидуална обратна връзка за всяка процедура (наблюдава се от професионален медиатор);
 • преминавате теоретичен (устен и писмен изпит) и практически изпит по строги критерии, съответстващи на българското законодателство и съобразен с най-доброто от опита на колегите от ЕС ;
 • Обучението е успешно преминато и позволява допускането до изпити при над 80% присъствие на обучавания. ПРИМЕР1 - ако пълното обучение трае пълни 6 дни, изискването е да присъствате изцяло в поне 5 от тях. ПРИМЕР2 - ако обучението следва хибридна форма (онлайн и присъствено), от вас се изисква да покриете с присъствието си 80% от общото време на обучителния процес  ;
 • След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Обявени дати:

ПРО-МЕДИАТОР ЛЯТО-2021:   ОТВОРЕНО за записване  

Обучението ще се проведе при събрана група от не по-малко от 6 човека.Дните за обучение, съобразени с текущите пандемичните условия, ще бъдат

4, 5, 6 Юни - Ниво#1;

и

18, 19, 20 (или 25, 26, 27) Юни - Ниво#2

Такса:

Таксата на цялото обучение е  750 лв.  при следните възможности за ОТСТЪПКИ:

 1.  Цената е  630 лв.  ако се заплати до  25.05.2021  
 2. Цената е  690 лв.  ако се заплати след  25.05.2021  , но не по-късно от  02.06.2021 
 3. Цената за студенти е  630 лв.

Посочената цена включва пълен комплект учебни материали, а също зала, пълно техническо и софтуерно осигуряване както и кафе паузи в присъствените форми на обучението.

Записване: 

Формуляр със заявка за участие можете да изтеглите  OТ ТОВА МЯСТО , попълнете го коректно, подпишете го с КЕП (ако имате такъв) и изпратете на следния e-mail адреc:  bari.bg@gmail.com


Partners

Contacts
 
karta

TOP
Copyright 2022, BARI Created by WebCharm.eu