Подпомага развитието на предприемачеството. Обучава и сертифицира професионални МЕДИАТОРИ.

вижте нашите проекти

НОВА ГРУПА! Записване за кампания МЕДИАТОР ПРОЛЕТ-2024

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена обучителна организация към Сдружение "Балканска Асоциация за Регионални Инициативи" от Министъра на правосъдието със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като МЕДИАТОР. Какво получавате: познания и умения за водене на преговори, реални умения за разрешаване на конфликти, работещи методи, доказани в...

още

ЗАПИСВАНЕ! за кампания ПРО-МЕДИАТОР ЕСЕН, 2023 [ОСТАВАТ ОГРАНИЧЕНИ МЕСТА !!!]

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като МЕДИАТОР. Какво получавате: познания и умения за водене на преговори, реални умения за разрешаване на конфликти, работещи методи, доказани в практиката на преподавателите като обучители и медиатори, медиаторска...

още

За нас

Балканска Асоциация за Регионални Инициативи

Сдружение с нестопанска цел „Балканска Асоциация за Регионални Инициативи“ (съкр. БАРИ) е учредено с оглед постигането на следните цели:

 • Подпомагане развитието на селското стопанство, търговията, услугите и занаятите на територията на Югоизточен регион за планиране предимствено, а така също и на територията на цялата страна ;
 • Опазване на флората и фауната и запазване на екологичното равновесие в региона и страната ;
 • Разширяване на международните контакти на своите членове със сродни нестопански и стопански организации в чужбина ;
 • Повишаване на образователния ценз и професионалната квалификация на селскостопанските производители и на работещите в сферата на търговията, услугите и занаятите в региона и страната и особено в районите със смесено население.

Във връзка с постигането на своите цели сдружението осъществява следната дейност:

 • Изготвя и предлага проекти за опазване на околната среда и за развитието на екотуризъм;
 • Организира и провежда дискусии, срещи и други подобни прояви с участието на заинтересуваните институции, научни работници и специалисти, както и с местни и международни организации и предприятия;
 • Финансира със собствени средства и подпомага земеделските производители – физически и юридически лица, както и средни и малки предприятия, работещи в сферата на търговията, услугите и занаятите;
 • Подпомага и участва в разработването на проекти и програми за социално-икономическо развитие на регионите със смесено население;
 • Разработва и финансира образователни програми за повишаване на квалификацията и професионалната подготовка на селско-стопанските производители и на работещите в сферата търговията, услугите и занаятите.
 • Провежда сертифициращо обучение за МЕДИАТОРИ с одобрението на Министерство на правосъдието на РБ

Проекти

Новини

НОВА ГРУПА! Записване за кампания МЕДИАТОР ПРОЛЕТ-2024

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена обучителна организация към Сдружение "Балканска Асоциация за Регионални Инициативи" от Министъра на правосъдието със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като МЕДИАТОР. Какво получавате: познания и умения за...

още

ЗАПИСВАНЕ! за кампания ПРО-МЕДИАТОР ЕСЕН, 2023 [ОСТАВАТ ОГРАНИЧЕНИ МЕСТА !!!]

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като МЕДИАТОР. Какво получавате: познания и умения за водене на преговори, реални умения за разрешаване на конфликти,...

още

предишна 1 2 3 4 следваща

НОВА ГРУПА! Записване за кампания МЕДИАТОР ПРОЛЕТ-2024

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас ,

като одобрена обучителна организация към Сдружение "Балканска Асоциация за Регионални Инициативи" от Министъра на правосъдието със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017,

Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като МЕДИАТОР.

Какво получавате:

 • познания и умения за водене на преговори,
 • реални умения за разрешаване на конфликти,
 • работещи методи, доказани в практиката на преподавателите като обучители и медиатори,
 • медиаторска подготовка по най-високите международни стандарти

Как се случва това на практика:

 • Обучението се провежда в гр. БУРГАС ;
 • Всеки елемент от обучението следва стриктно законовите изисквания в България - от 60 учебни часа и практика ;
 • В програмата са включени над 50% практически упражнения и участие в не по-малко от 15 процедури по медиация;
 • Провеждате лично като медиатор мин. 5 симулирани медиации, самостоятелно и в ко-медиация, с индивидуална обратна връзка за всяка процедура (наблюдава се от професионален медиатор);
 • Преминавате два теоретични (събеседване и писмен изпит) и един практически изпит по строги критерии, съответстващи на българското законодателство и съобразен с най-доброто от опита на колегите от ЕС ;
 • Обучението е успешно преминато и позволява допускането до изпити при над 80% присъствие на обучавания. ПРИМЕР - ако пълното обучение трае пълни 6 дни, изискването е да присъствате изцяло в поне 5 от тях. ;
 • След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Обявени дати:

МЕДИАТОР ПРОЛЕТ 2024:   ОТВОРЕНО за записване. 

 ВНИМАНИЕ !!!  ИМА ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ ОБУЧЕНИЕТО, А МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕН БРОЙ  !!!

Дните за обучение са следните:

12, 13, 14 Април - Ниво#1;

и

26, 27, 28 Април - Ниво#2

Допустими са минимални промени в датите след обсъждане в сформирана вече група.

Такса:

 1. Цената е  730 лв.  ако се заплати до  20.03.2024 
 2. Цената за студенти е  690 лв.  ако се заплати до  20.03.2024
 3. За всички случаи извън изброените по-горе цената е  790 лв.

Посочената цена включва пълен комплект учебни материали, а също зала, пълно техническо и софтуерно осигуряване и оборудване както и кафе паузи (по 2 на ден) по време на обучението.

Записване: 

Формуляр със заявка за участие можете да изтеглите  OТ ТОВА МЯСТО , попълнете го коректно, подпишете го с КЕП (ако имате такъв) и изпратете на следния e-mail адреc:  bari.bg@gmail.com

Всички въпроси можете да зададете на страницата ни във  Facebook   или на телефон +359 89 7954640, Николай Тотев


Партньори

Контакти
Офис:
ул."Александровска" 53, ет.4 
Бургас, 8000

Ел.поща:
bari.bg@gmail.com

Николай Тотев
моб.: 0897954640

karta

НАГОРЕ
Copyright 2024, BARI Created by WebCharm.eu