Подпомага развитието на предприемачеството. Обучава и сертифицира професионални МЕДИАТОРИ.

вижте нашите проекти

НОВО!!! Кампания ПРОЛЕТ-2020 за обучение на медиатори в БУРГАС.

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като...

още

Кампания Бургас Есен 2019

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като...

още

За нас

Балканска Асоциация за Регионални Инициативи

Сдружение с нестопанска цел „Балканска Асоциация за Регионални Инициативи“ (съкр. БАРИ) е учредено с оглед постигането на следните цели:

 • Подпомагане развитието на селското стопанство, търговията, услугите и занаятите на територията на Югоизточен регион за планиране предимствено, а така също и на територията на цялата страна ;
 • Опазване на флората и фауната и запазване на екологичното равновесие в региона и страната ;
 • Разширяване на международните контакти на своите членове със сродни нестопански и стопански организации в чужбина ;
 • Повишаване на образователния ценз и професионалната квалификация на селскостопанските производители и на работещите в сферата на търговията, услугите и занаятите в региона и страната и особено в районите със смесено население.

Във връзка с постигането на своите цели сдружението осъществява следната дейност:

 • Изготвя и предлага проекти за опазване на околната среда и за развитието на екотуризъм;
 • Организира и провежда дискусии, срещи и други подобни прояви с участието на заинтересуваните институции, научни работници и специалисти, както и с местни и международни организации и предприятия;
 • Финансира със собствени средства и подпомага земеделските производители – физически и юридически лица, както и средни и малки предприятия, работещи в сферата на търговията, услугите и занаятите;
 • Подпомага и участва в разработването на проекти и програми за социално-икономическо развитие на регионите със смесено население;
 • Разработва и финансира образователни програми за повишаване на квалификацията и професионалната подготовка на селско-стопанските производители и на работещите в сферата търговията, услугите и занаятите.
 • Провежда сертифициращо обучение за МЕДИАТОРИ с одобрението на Министерство на правосъдието на РБ

Проекти

Новини

НОВО!!! Кампания ПРОЛЕТ-2020 за обучение на медиатори в БУРГАС.

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават...

още

Кампания Бургас Есен 2019

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават...

още

предишна 1 2 3 4 следваща

НОВО!!! Кампания ПРОЛЕТ-2020 за обучение на медиатори в БУРГАС.

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас

, като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017,

Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като МЕДИАТОР.

Какво получавате:

 • познания и умения за водене на преговори,
 • реални умения за разрешаване на конфликти,
 • работещи методи, доказани в практиката на преподавателите като обучители и медиатори,
 • медиаторска подготовка по най-високите международни стандарти

Как се случва това на практика:

 • Обучението се провежда в гр. БУРГАС ;
 • всеки елемент от обучението следва стриктно законовите изисквания в България - от 60 учебни часа и практика ;
 • в програмата са включени над 50% практически упражнения ;
 • провеждате лично до 5 симулирани медиации, самостоятелно и в ко-медиация, с индивидуална обратна връзка за всяка процедура (наблюдава се от професионален медиатор) ;
 • преминавате теоретичен (устен и писмен изпит) и практически изпит по строги критерии, съответстващи на българското законодателство и съобразен с най-доброто от опита на колегите от ЕС ;
 • Обучението е успешно преминато при над 80% присъствие на обучавания. ПРИМЕР - пълното обучение трае 6 дни, т.е. изисква се да присъствате изцяло в поне 5 от тях ;
 • След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Обявени дати:

БУРГАС ПРОЛЕТ 2020: през Март - Април 2020 г.  ОТВОРЕНО за записване  

Обучението ще се проведе при събрана група от не по-малко от 8 човека.

Дните за обучение са както следва:

20, 21, 22 март - Ниво 1

3, 4, 5 април - Ниво 2

Такса:

Таксата на цялото обучение е  750 лв. 
Посочената цена включва необходимите учебни материали и кафе паузи.
Таксата следва да се заплати не по-късно от 5 дни преди началото на заявеното обучение.

ОТСТЪПКИ:

 1.  Цената е   680 лв.  ако е заплатена до   01.03.2020 
 2.  Цената е   680 лв.  при повече от 1 представител на организация както и за студент. В тази хипотеза цената се редуцира до   650 лв.  ако е заплатена до  01.03.2020 

Записване: 

Формуляр със заявка за участие можете да изтеглите  OТ ТОВА МЯСТО  , попълнете го коректно и изпратете на следния e-mail адреc:   bari.bg@gmail.com 

След обработка на вашата заявка, на мейла ви ще получите проформа фактура, съдържаща необходимите данни, за да извършите ефективно плащане.

Плащане:  Плащането се извършва САМО чрез банков превод в ОББ АД по сметката на

Сдружение с нестопанска цел "Балканска Асоциация за Регионални Инициативи", Бургас

IBAN: BG19UBBS88881000607338

причина за плащането: ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОР

За справки и информация:   +359897954640  , Николай Тотев


Партньори

Контакти
Офис:
ул."Александровска" 53, ет.4 
Бургас, 8000

Ел.поща:
bari.bg@gmail.com

Николай Тотев
моб.: 0897954640

karta

НАГОРЕ
Copyright 2020, BARI Created by WebCharm.eu