Подпомага развитието на предприемачеството. Обучава и сертифицира професионални МЕДИАТОРИ.

вижте нашите проекти

ЗАПИСВАНЕ!!! Започва кампания ПРО-МЕДИАТОР 2023

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като...

още

Концепция за задължителна медиация (проект)

Съдийската колегия на ВСС единодушно прие по принцип базисния документ, нарчечен Концепция за задължителна медиация. Дългочаканият програмен документ отваря вратите на съдебната система за решаването на редица спорове чрез инструментариума на медиацията. Изтеглете...

още

За нас

Балканска Асоциация за Регионални Инициативи

Сдружение с нестопанска цел „Балканска Асоциация за Регионални Инициативи“ (съкр. БАРИ) е учредено с оглед постигането на следните цели:

 • Подпомагане развитието на селското стопанство, търговията, услугите и занаятите на територията на Югоизточен регион за планиране предимствено, а така също и на територията на цялата страна ;
 • Опазване на флората и фауната и запазване на екологичното равновесие в региона и страната ;
 • Разширяване на международните контакти на своите членове със сродни нестопански и стопански организации в чужбина ;
 • Повишаване на образователния ценз и професионалната квалификация на селскостопанските производители и на работещите в сферата на търговията, услугите и занаятите в региона и страната и особено в районите със смесено население.

Във връзка с постигането на своите цели сдружението осъществява следната дейност:

 • Изготвя и предлага проекти за опазване на околната среда и за развитието на екотуризъм;
 • Организира и провежда дискусии, срещи и други подобни прояви с участието на заинтересуваните институции, научни работници и специалисти, както и с местни и международни организации и предприятия;
 • Финансира със собствени средства и подпомага земеделските производители – физически и юридически лица, както и средни и малки предприятия, работещи в сферата на търговията, услугите и занаятите;
 • Подпомага и участва в разработването на проекти и програми за социално-икономическо развитие на регионите със смесено население;
 • Разработва и финансира образователни програми за повишаване на квалификацията и професионалната подготовка на селско-стопанските производители и на работещите в сферата търговията, услугите и занаятите.
 • Провежда сертифициращо обучение за МЕДИАТОРИ с одобрението на Министерство на правосъдието на РБ

Проекти

Новини

ЗАПИСВАНЕ!!! Започва кампания ПРО-МЕДИАТОР 2023

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас , като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017, Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават...

още

Концепция за задължителна медиация (проект)

Съдийската колегия на ВСС единодушно прие по принцип базисния документ, нарчечен Концепция за задължителна медиация. Дългочаканият програмен документ отваря вратите на съдебната система за решаването на редица...

още

предишна 1 2 3 4 следваща

ЗАПИСВАНЕ!!! Започва кампания ПРО-МЕДИАТОР 2023

Център за обучение `МЕДИАТОРИ-Н.Тотев`, Бургас ,

като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация със Заповед ЛС-04-1127/30.06.2017,

Ви кани да се включите в сертифициращите обучения по медиация, които дават правоспособност за упражняване на дейност като МЕДИАТОР.

Какво получавате:

 • познания и умения за водене на преговори,
 • реални умения за разрешаване на конфликти,
 • работещи методи, доказани в практиката на преподавателите като обучители и медиатори,
 • медиаторска подготовка по най-високите международни стандарти

Как се случва това на практика:

 • Обучението се провежда в гр. БУРГАС ;
 • всеки елемент от обучението следва стриктно законовите изисквания в България - от 60 учебни часа и практика ;
 • в програмата са включени над 50% практически упражнения и участие в не по-малко от 15 процедури по медиация;
 • провеждате лично като медиатор мин. 5 симулирани медиации, самостоятелно и в ко-медиация, с индивидуална обратна връзка за всяка процедура (наблюдава се от професионален медиатор);
 • преминавате теоретичен (събеседване и писмен изпит) и практически изпит по строги критерии, съответстващи на българското законодателство и съобразен с най-доброто от опита на колегите от ЕС ;
 • Обучението е успешно преминато и позволява допускането до изпити при над 80% присъствие на обучавания. ПРИМЕР1 - ако пълното обучение трае пълни 6 дни, изискването е да присъствате изцяло в поне 5 от тях. ПРИМЕР2 - ако обучението следва хибридна форма (онлайн и присъствено), от вас се изисква да покриете с присъствието си 80% от общото време на обучителния процес  ;
 • След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Обявени дати:

ПРО-МЕДИАТОР 2023:   ЗАТВОРЕНО за записване - МЕСТАТА СА ЗАПЪЛНЕНИ. Следете информация тук и във Facebook за нова група. 

Обучението ще се проведе при събрана група от не по-малко от 8 човека. Дните за обучение ще бъдат следните:

21, 22, 23 Април - Ниво#1;

и

5, 6, 7 Май - Ниво#2

Възможни са малки промени в датите на провеждане след обсъждане в сформирана вече група.

Такса:

 1. Цената е  680 лв.  ако се заплати до  31.03.2023 
 2. Цената за студенти е  650 лв.  ако се заплати до  10.04.2023
 3. За всички случаи извън изброените по-горе цената е  750 лв.

Посочената цена включва пълен комплект учебни материали, а също зала, пълно техническо и софтуерно осигуряване както и кафе паузи в присъствените форми на обучението.

Записване: 

Формуляр със заявка за участие можете да изтеглите  OТ ТОВА МЯСТО , попълнете го коректно, подпишете го с КЕП (ако имате такъв) и изпратете на следния e-mail адреc:  bari.bg@gmail.com

Всички въпроси можете да зададете на страницата ни във  Facebook   или на телефон +359 89 7954640, Николай Тотев


Партньори

Контакти
Офис:
ул."Александровска" 53, ет.4 
Бургас, 8000

Ел.поща:
bari.bg@gmail.com

Николай Тотев
моб.: 0897954640

karta

НАГОРЕ
Copyright 2023, BARI Created by WebCharm.eu